Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

17:44
7093 c08b
17:05

By zabić miliony ludzi 
Nie trzeba atomu, ni gazu. 
By śmierć do pracy rozbudzić 
Nie trzeba ni bicza razów.

By wzbudzić u ludzi łzy 
Na co nam czołgi, czy działa?
Są prostsze o wiele sposoby, 
By duszę oddzielić od ciała.

Chcąc zniszczyć historię i pamięć 
Nie sięgaj po śmierć w automacie. 
By wrzucić relikty w zamieć 
Wystarczy decyzja na radzie...

By człowieczeństwo upadło 
Nie trzeba bomby, czy strzałów. 
By zło się w umysły wkradło 
Nie trzeba gwałtownych szkwałów.

Gdy słowo zostanie spalone, 
Znikną i nasze uczucia. 
Gdy biblioteka zapłonie -
Początek naszego wytrucia...

— Piotr Iskra

July 07 2015

22:38
4255 589a 500

June 22 2015

20:55
0290 838b
20:55

Taylor’s reaction vs Laura’s reaction to the sex scenes :D
20:54
20:52
20:49
"Powiedział, że miłość jest uczuciem wbrew naturze, że skazuje dwoje obcych sobie ludzi na nieszczęsne i niezdrowe uzależnienie, tym ulotniejsze, im bardziej intensywne"
— "O miłości i innych demonach" Marquez
Reposted byAliceInKillingLand AliceInKillingLand

June 04 2015

12:49
4098 fcf2
Reposted fromtokyokushu tokyokushu
12:43
4020 fe58 500

jamstains:

½ of RaelArchitecture(s) (at Floor No. 5)

Reposted fromtaborri taborri
12:39
8887 77a0 500

lol-support:

And suddenly, it all makes sense.

Reposted fromlegitimateslut legitimateslut

June 03 2015

13:03
13:03
3362 9ea0
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild

May 21 2015

10:32
5989 91ad
10:32

May 18 2015

23:27
1789 7b90 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
17:12
0130 06cb 500
Reposted byMirrrr96angmos

May 13 2015

21:02
Przebaczyłam
Choć serce mnie boli na samo wspomnienie
Choć łzy sie do oczu cisną
Przebaczyłam

Wstałam
Choć wszystkie kości krzyczały z rozpaczy
Choć wszystkie mięśnie próbowały odpuścić
Wstałam

Kocham
Choć moje serce rozpadło sie kilka razy
Choć umysł wyrzuca Cie ze świadomości
Kocham

Nie przestanę
Choć nie ma w tym nic racjonalnego
Choć przynosi to cierpienie
Nie przestanę
Reposted fromhorcrux horcrux

April 26 2015

15:04
1108 647d
This is the end of my world ;(

April 18 2015

20:38
7633 76e7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl